Think Tank North Sea - Werkgroepen 2019

Think Tank North Sea - Werkgroepen 2019

Na het succesvolle Noordzeevisie 2050 traject, wordt het overleg tussen de vele belanghebbenden uit verschillende velden en sectoren nu verdergezet in de onafhankelijke en participatieve denktank Think Tank North Sea. Deze Think Thank North Sea ontwikkelt een breed gedragen langetermijnvisie rond de kernprincipes die een goed beheer en gebruik van het Belgisch deel van de Noordzee in de toekomst (2050) mogelijk maken. De jaarlijkse focus van de TTNS wordt bepaald via een bottom-up bevraging van stakeholders uit de quadruple helix (beleid, privé-sector, wetenschap, burgers). Dit resulteerde in 2019 in de opzet van twee thematische werkgroepen: ‘Working with nature’ en ‘Living with climate change’. De trekkersrol van dit initiatief wordt opgenomen door de Operationele Directie Natuurlijk Milieu van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN/OD Natuur) en het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ).

Lees verder …
KICK-OFF WERKGROEPEN THINK TANK NORTH SEA

KICK-OFF WERKGROEPEN THINK TANK NORTH SEA

Tijdens de voorbije maanden definieerde een breed palet aan betrokken partijen mogelijke werkthema’s waar de Think Tank North Sea tijdens het komende jaar specifieke werkgroepen aan zou kunnen wijden. Na toetsing aan de vooropgestelde criteria en integratie van verwante themavoorstellen werden drie overkoepelende ‘clusterthema’s’ voorgesteld: ‘Marine Food Impact’, ‘Living with Climate Change’ en ‘Working with Nature’. Hierop volgde een fase waarin iedereen die wilde zijn/haar interesse in de drie thema’s aan de Think Tank kon overmaken. Na evaluatie van de respons werd duidelijk dat de thema’s ‘Living with Climate Change’ en ‘Working with Nature’ op de grootste, en vergelijkbare, interesse kunnen rekenen. Deze beide thema’s worden aldus weerhouden, en vormen de discussie-onderwerpen binnen de volgende fase van het proces.

Registratie Lees verder …
Oproep Werkgroepen ‘Think Tank North Sea’

Oproep Werkgroepen ‘Think Tank North Sea’

“Samen weten we meer en een zee van weten leidt naar een zee van mogelijkheden voor een duurzame blauwe toekomst.” Met deze woorden besloot Staatssecretaris voor Noordzee, Philippe de Backer, het Noordzeevisie 2050-traject en effende hij het pad voor de ‘Think Tank North Sea’.

Registratie Lees verder …
Wat denk jij over de Noordzee?

Wat denk jij over de Noordzee?

In navolging van het proces Noordzeevisie 2050 is de Think Tank Nort Sea helemaal klaar om van start te gaan. De afgelopen maanden werd door de stuurgroep - onder voorzitterschap van KBIN en VLIZ - gewerkt aan een huishoudelijk reglement en werd het traject nauwgezet uitgestippeld. Vanaf nu kunnen geïnteresseerden ook relevante thema’s aanreiken waarover de denktank zich zal buigen. Alle brandende topics voor de Noordzee kunnen via de volgende template worden aangeleverd.

 

Registratie Lees verder …