Think Tank North Sea - Werkgroepen rapporteren

News Published at

  • 19 december 2019

Met de Think Thank North Sea werkt men aan een breed gedragen langetermijnvisie rond de kernprincipes voor het beheer en gebruik van het Belgisch deel van de Noordzee in de toekomst (2050). Van mei tot december 2019 gingen twee werkgroepen op aangeven van een brede groep van stakeholders aan de slag rond de thema's 'Working with nature’ en ‘Living with climate change’. Op donderdag 19 december 2019 (10:30 - 12:30) lichten deze werkgroepen te Oostende (VLIZ, Wandelaarkaai 7) hun bevindingen toe aan een breder publiek geïnteresseerden. Ook zal een blik op het traject in 2020 worden geworpen.

Downloads

De visieteksten en infographics van beide werkgroepen zijn downloadbaar via onderstaande links.

Werken met de natuur

Leven met klimaatverandering