Think Tank North Sea - Werkgroepen 2019

News Published at

  • 25 juni 2019

Inleiding

Na het succesvolle Noordzeevisie 2050 traject, wordt het overleg tussen de vele belanghebbenden uit verschillende velden en sectoren nu verdergezet in de onafhankelijke en participatieve denktank Think Tank North Sea. Deze Think Thank North Sea ontwikkelt een breed gedragen langetermijnvisie rond de kernprincipes die een goed beheer en gebruik van het Belgisch deel van de Noordzee in de toekomst (2050) mogelijk maken. De jaarlijkse focus van de TTNS wordt bepaald via een bottom-up bevraging van stakeholders uit de quadruple helix (beleid, privé-sector, wetenschap, burgers). Dit resulteerde in 2019 in de opzet van twee thematische werkgroepen: ‘Working with nature’ en ‘Living with climate change’. De trekkersrol van dit initiatief wordt opgenomen door de Operationele Directie Natuurlijk Milieu van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN/OD Natuur) en het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ).

Details

Op vrijdag 29 maart 2019 werd in het KBIN het startschot gegeven van de werkgroepen ‘Working with nature’ en ‘Living with climate change’. Beide werkgroepen zijn reeds samengekomen, maar de mogelijkheid bestaat voor eïnteresseerden uit de wetenschap, beleid, privé-sector of burgers om alsnog in te stappen in dit traject  door zich te engageren voor toekomstige werkgroepvergaderingen. Het eindresultaat van deze eerste cyclus wordt verwacht eind 2019.

Voor info over deelname aan de werkgroep Working With Nature kan u werkgroepvoorzitter Steven Degraer contacteren (sdegraer@naturalsciences.be , +32(0)2 627 44 89).

Voor info over deelname aan de werkgroep Living With Climate Change kan u werkgroepvoorzitter Tina Mertens contacteren (tina.mertens@vliz.be, +32(0)59 34 21 33).