WERKGROEPEN

De Noordzee

Met de Think Thank North Sea wordt gewerkt aan een breed gedragen langetermijnvisie 2050 voor het Belgisch deel van de Noordzee. Twee werkgroepen gingen in 2019 aan de slag rond de thema's 'Werken met de natuur’ en ‘Leven met klimaatverandering’. Zij komen nu met aanbevelingen en kernprincipes waarmee stakeholders vandaag al mee kunnen rekening houden in hun operaties om zo ons stukje Noordzee in 2050 een mooie toekomst te garanderen. De bevindingen en adviezen van de twee werkgroepen zijn voorgesteld in bondige en mooi geïllustreerde visieteksten. Iedereen kan er binnen zijn of haar veld nu al mee aan de slag! Of je nu een burger bent, een wetenschapper, een beleidsmaker of werkt in de industrie.


Leven met klimaatverandering

KICK-OFF 2019

Voorzitter: Tina Mertens (VLIZ)
Rapporteurs: Hannelore Maelfait (Provincie West-Vlaanderen) & Steven Dauwe (VLIZ)

België staat wereldwijd op de tiende plaats op het vlak van kwetsbaarheid tegen een hogere zeespiegel. Binnen de werkgroep ‘Leven met klimaatverandering’ filosofeerden vertegenwoordigers uit de quadruple helix (beleid, industrie, wetenschap, burger) samen over de voornaamste bekommernissen die een leefbare, veilige kustzone tegen 2050 in de weg staan. Deze bekommernissen werden vervolgens gekoppeld aan concrete actiepunten, toepasbaar op verschillende organisatieniveaus.

downloaden rapport downloaden samenvatting

Werken met de natuur

KICK-OFF 2019

Voorzitter: Steven Degraer (KBIN)
Rapporteurs: Chantal Martens (VLIZ) & Kris Hostens (ILVO)

Werken met de natuur biedt interessante mogelijkheden voor de toekomstige exploitatie van mariene ecosysteemdiensten. Mits focus en een goede planning op alle niveaus kan werken met de natuur integraal deel uitmaken van het businessplan voor alle menselijke activiteiten op zee tegen 2050. De visietekst werkt drie concrete voorbeelden uit, en toont zo de breedte van mogelijkheden aan van het bouwen met de natuur op zee: natuurlijke kustverdediging, multi-trofische aquacultuur en natuur-inclusieve offshore bouwwerken.

downloaden rapport downloaden samenvatting


De Noordzeevisie 2050

In 2017 lagen drie thematische werkgroepen aan de basis van de Noordzeevisie 2050:
Natuurlijkheid, Blauwe Economie en Meervoudig Ruimtegebruik.

Visie : NL - FR

Natuurlijkheid

KICK-OFF 2018
 Natuurlijkheid

Voorzitter: Steven Degraer

In deze werkgroep werd nagedacht over hoe we in de toekomst dienen om te gaan met natuurlijkheid in het Belgisch deel van de Noordzee. Welke opportuniteiten liggen er op het vlak van impact-mitigatie, behoud en herstel en bestaan er nieuwe kansen voor de creatie van natuurlijkheid?

DOWNLOADEN

Blauwe Economie en Innovatie

KICK-OFF 2018
 Blauwe Economie en Innovatie

Voorzitter: Gert Verreet

In deze werkgroep deed men aan visievorming over het toekomstig gebruik van de Noordzee. Welke belangrijke 'drivers for change' sturen de Blauwe Economie aan en welke grote trends voor toekomstige innovatie kunnen we identificeren?

DOWNLOADEN

Meervoudig ruimtegebruik

KICK-OFF 2018
 Meervoudig ruimtegebruik

Voorzitter: Frank Maes

In deze werkgroep bekeek men de grote principes en mechanismen die in de toekomst kunnen leiden tot een meer doordacht en efficiënt gebruik van de schaarse ruimte in het Belgisch deel van de Noordzee. Welke synergieën bestaan er tussen de verschillende gebruikersfuncties binnen de randvoorwaarde van natuurlijkheid?

DOWNLOADEN