Wat denk jij over de Noordzee?

oproep voor thema’s Think Tank North Sea
Wat denk jij over de Noordzee?

Call Deadline

  • 30 september 2018
Registratie

Inleiding

In navolging van het proces Noordzeevisie 2050 is de Think Tank Nort Sea helemaal klaar om van start te gaan. De afgelopen maanden werd door de stuurgroep - onder voorzitterschap van KBIN en VLIZ - gewerkt aan een huishoudelijk reglement en werd het traject nauwgezet uitgestippeld. Vanaf nu kunnen geïnteresseerden ook relevante thema’s aanreiken waarover de denktank zich zal buigen. Alle brandende topics voor de Noordzee kunnen via de volgende template worden aangeleverd.

 

Details

In het kader van de herziening van het marien ruimtelijk plan voor het Belgisch deel van de Noordzee (2020-2026) werd in 2016 een traject geïnitieerd voor de ontwikkeling van een langetermijnvisie voor het Belgisch zeebeleid (horizon 2050). Binnen drie werkgroepen (Natuurlijkheid, Meervoudig Ruimtegebruik en Blauwe Economie en Innovatie) kwamen vertegenwoordigers uit de wetenschap, het beleid, de industrie, middenveldorganisaties en de maatschappij samen om te reflecteren over de belangrijkste uitdagingen, bedreigingen en opportuniteiten voor het Belgische deel van de Noordzee.

Na de lancering van de Noordzeevisie 2050 in december 2017, achtte Staatssecretaris voor de Noordzee Philippe De Backer het wenselijk om de unieke dynamiek van dit proces verder te zetten in een onafhankelijke Think Tank North Sea. Samen met de wetenschappelijke en overheidsinstellingen die reeds betrokken waren bij de Noordzeevisie 2050, nemen het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN) en het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) de trekkersrol van deze denktank op. De Think Tank North Sea heeft een drieledige doelstelling met betrekking tot Noordzee-thema’s: Draagvlakverbreding en afstemming; Een broedkamer voor visievorming en het formuleren van wetenschappelijk onderbouwd advies. In de afgelopen maanden kwam de stuurgroep van de Think Tank North Sea verschillende keren samen om een gedegen en transparant huishoudelijk reglement op te stellen en het proces uit te stippelen.

 

Dit oproep is gelanceerd voor thema’s waarover de denktank zich kan buigen. Deze bottom-up aanpak laat toe dat alle belanghebbenden en geïnteresseerden discussiepunten kunnen aanbrengen. Relevante discussiethema’s kunnen in de volgende template bezorgd worden aan de Think Tank North Sea (info@thinktanknorthsea.be). Vervolgens zal er in het najaar gepeild worden naar welke thema’s op de meeste belangstelling mogen rekenen. Er wordt voorzien dat de eerste werkgroep(en) van start zal/zullen gaan rond de jaarwisseling.

Hieronder worden een aantal voorbeeldthema’s gegeven die door leden van de stuurgroep werden uitgewerkt en als inspiratiebron kunnen dienen

  • Marine Litter
  • Marine Food Impact

Vragen? info@thinktanknorthsea.be